سیستم مدیریت امنیت (orca security)

کلیه نیازهای مربوط به بخش امنیت و مدیریت کاربران سیستم را مرتفع می سازد. این زیرساخت، قابلیت پشتیبانی از Row Level Security را دارا می باشد. شما می توانید دسترسی مشاهده یک رکورد خاص را در اختیار، کاربر یا پرسنل یا گروه پرسنل یا واحد سازمانی خاصی قرار دهید. مثلا می توانید مشخص کنید، حکم کارگزینی مدیر عامل را فقط یک فرد خاص ببیند.

از سایر قابلیت های این ماژول، می توان به ارتباط با Token جهت لاگین در سیستم اشاره نمود. کلیه استانداردهای مورد نیاز برای تامین امنیت سیستم در سطح وب، رعایت شده است. همچنین در این سیستم قابلیت های لازم جهت یکپارچگی کامل با LDAP و به ويژه ADFS در حوزه Authentication لحاظ شده است.

1- با استفاده از این سیستم، می توان امنیت کلیه ماژول ها را به صورت یکپارچه فراهم نمود.

2- سیستم orca security، قادر است تا با یکپارچه شدن با سایر سیستم ها، بستر single sign-on را فراهم کند.

3- در orca security، کاربر می تواند در سطح سربرگ ها و دکمه ها، دسترسی را تعیین کند.

4- در orca security، امکان multi level adaministration وجود دارد. به این معنی که می توان چندین مدیر برای تعریف کاربران در حوزه های مختلف تعریف نمود که خود این مدیران دسترسی های محدودی دارند و همان دسترسی های محدود را می توانند به کاربران مورد نظر خود اعطا کنند.

5- در orca security این امکان وجود دارد که تنظیمات مربوط به Authentication سیستم، نظیر سیاست های رمزگذاری، IP های مجاز، تشخیص Attack، نحوه نمایش Captcha، روش احراز هویت و ... را تنظیم نمود.

 

 

منوی سایت