سیستم اطلاع رسانی (Notification)

وظیفه این سیستم، اطلاع رسانی به ذی نفعان یک فرآیند می باشد. این کار از طریق کانال های اطلاع رسانی مختلفی نظیر SMS و E-Mail اتفاق می افتد. استفاده کنندگان از این سیستم، می توانند تنظیم کنند بر اساس چه رویدادی یا در چه مرحله ای از یک فرآیند، چه نوع اطلاع رسانی ای به چه افرادی انجام شود.

همچنین این سیستم، مجهز به یک Application موبایل است که پس از نصب بر روی تلفن همراه یا تبلت، این امکان را به کاربر می دهد تا در جریان اتفاقات مختلف سیستم قرار بگیرد و حتی با سایر کاربران به صورت یک شبکه اجتماعی داخلی و کاری، تعامل داشته باشد.

منوی سایت