معرفی ماژول ORCA Core

 زیرساخت اصلی توسعه تمامی زیرسیستم های موجود در خط تولید ERP شرکت آتراويژن، ORCA CORE است که به طور کامل و از صفر تا 100، در داخل شرکت آتراويژن توسعه یافته است. گرچه برای توسعه این زیرساخت، ابزارها و تکنولوژی­های OPEN SOURCE مختلفی به کار رفته است، اما خود ORCA CORE یک محصول کاملا بومی توسعه یافته توسط شرکت آتراويژن است. تمامی توسعه یافته توسط شرکت آتراويژن با استفاده از قابلیت هایی که ORCA Core در اختیار قرار می دهد توسعه می یابند.

بخشی از مهم ترین قابلیت های موجود در ORCA Core شامل موارد زیر است:

 • ایجاد فرم جدید از روی فرم های از پیش آماده (مثلا از روی فرم سند انبار یک فرم جدید با عنوان درخواست کالا از انبار ایجاد شود)
 • مدیریت طرح بندی فرم و لیست و تنظیم تمامی المان های موجود در فرم
 • افزودن فیلدهای سفارشی به هر فرم
 • مدیریت سربرگ های هر فرم
 • مدیریت سریال بندی
 • ایجاد گروه بندی به صورت پویا
 • تامین امنیت سیستم در سطح رکوردها (Record Level Security)
 • زیرساخت ایجاد ارتباط پویا بین فرم ها (مثلا ارتباط بین فاکتور خرید و رسید خرید یا فاکتور خرید و سند حسابداری)
 • پشتیبانی از چند شرکتی
 • پشتیبان از چند زبانی در سطح دیتا و User Interface
 • پشتیبانی از چند تقویمی

منوی سایت